"immediately struck" — Słownik kolokacji angielskich

immediately struck kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): natychmiast uderzyć
  1. strike czasownik + immediately przysłówek
    Silna kolokacja

    The couple turned to face me, and I was immediately struck by their eyes.

powered by  eTutor logo