Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"strike" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

strike czasownik

strike + rzeczownik
Kolokacji: 99
strike targets • strike fear • strike one's head • strike out several times • strike gold • strike people • strike terror • strike a chord • ...
czasownik + strike
Kolokacji: 12
try to strike • seem to strike • want to strike • go to strike • threaten to strike • ...
strike + przyimek
Kolokacji: 63
strike out • strike down • struck by • strike against • strike up • strike off • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 41
1. strike out = zadawać cios, atakować strike out
3. struck by = uderzony przez struck by
5. strike up = rozpoczynać, zaczynać strike up
6. strike at = zaatakuj strike at
7. strike off = wykreślać, skreślać strike off
11. strike about = strajk około strike about
12. strike in = uderzać w strike in
15. strike during = uderzać podczas strike during
17. strike through = uderz całkowicie strike through
18. strike over = strajk ponad strike over
19. strike upon = uderzać na strike upon
20. strike for = zastrajkuj strike for
21. strike into = uderzać do strike into
22. strike near = uderz blisko strike near
23. strike to = uderzać aby strike to
24. strike without = uderz na zewnątrz strike without
25. strike before = uderz wcześniej strike before
26. strike back = kontratakować, odpowiadać atakiem na atak strike back
27. strike out on = uderz na zewnątrz strike out on
28. strike out at = zaatakuj strike out at
29. strike out with = uderz na zewnątrz strike out with
32. strike of = uderzać z strike of
33. strike out in = uderzać w strike out in
34. strike within = uderz wewnątrz strike within
35. strike under = uderz poniżej strike under
36. strike up with = uderz w górę strike up with
37. strike among = uderzać wśród strike among
38. strike below = załadować pod pokład strike below
39. strike behind = uderz z tyłu strike behind
40. strike above = uderz wyżej strike above
41. strike around = uderz wokół strike around
strike + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 74
suddenly strike • strike dumb • strike hard • immediately struck • strike twice • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.