ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"strike below" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "strike below" po angielsku

"strike below" — Słownik kolokacji angielskich

strike below kolokacja
  1. strike czasownik + below przyimek = załadować pod pokład
    Zwykła kolokacja

    The next moment, struck below the knees by a hurtling body, he went down again.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo