KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Skorzystaj z gorącej promocji!SPRAWDŹ >>

"strike" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

strike czasownik

strike + rzeczownik
Kolokacji: 99
strike targets • strike fear • strike one's head • strike out several times • strike gold • strike people • strike terror • strike a chord • ...
czasownik + strike
Kolokacji: 12
try to strike • seem to strike • want to strike • go to strike • threaten to strike • ...
strike + przyimek
Kolokacji: 63
strike out • strike down • struck by • strike against • strike up • strike off • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 41
1. strike out = zadawać cios, atakować strike out
3. struck by = uderzony przez struck by
5. strike up = rozpoczynać, zaczynać strike up
6. strike at = zaatakuj strike at
7. strike off = wykreślać, skreślać strike off
11. strike about = strajk około strike about
12. strike back = kontratakować, odpowiadać atakiem na atak strike back
strike + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 74
suddenly strike • strike dumb • strike hard • immediately struck • strike twice • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.