"strike quickly" — Słownik kolokacji angielskich

strike quickly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uderz szybko
  1. strike czasownik + quickly przysłówek
    Zwykła kolokacja

    He'd have to strike quickly, before the man could be summoned.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo