"strike" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

strike czasownik

strike + rzeczownik
Kolokacji: 99
strike targets • strike fear • strike one's head • strike out several times • strike gold • strike people • strike terror • strike a chord • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 27
2. strike one's head = strajk czyjś głowa strike one's head
3. strike the World Center = dotknij Ośrodek światowy strike the World Center
5. strike camp = zwijać obóz strike camp
7. strike down a law = strajk w dół prawa strike down a law
8. strike one's heart = strajk czyjś serce strike one's heart
9. strike force = oddział uderzeniowy strike force
10. strike off one's head = strajk daleko czyjś głowa strike off one's head
11. strike roots = korzenie strajkowe strike roots
12. strike one's foot = strajk czyjś stopa strike one's foot
13. strike the point = uderz w punkt strike the point
14. strike the post = skreśl pocztę strike the post
15. strike one's home = strajk czyjś dom strike one's home
16. strike positions = pozycje strajkowe strike positions
17. strike the spot = uderz w miejsce strike the spot
(2) fear, terror, fancy
Kolokacji: 3
(3) time
Kolokacji: 2
(4) gold, blow, rock
Kolokacji: 3
(10) mine, aircraft, car
Kolokacji: 3
(11) color, coin, flag
Kolokacji: 3
(12) midnight, noon
Kolokacji: 2
(13) shoulder, road, trail
Kolokacji: 3
(14) oil, shield
Kolokacji: 2
(15) tree, wood
Kolokacji: 2
(16) fire, hitter, broadside
Kolokacji: 3
(18) arm, steel, sword
Kolokacji: 3
(19) bone, ear, forehead
Kolokacji: 3
(20) Florida, Louisiana, American
Kolokacji: 3
(21) water, airfield
Kolokacji: 2
(22) leg, cut
Kolokacji: 2
czasownik + strike
Kolokacji: 12
try to strike • seem to strike • want to strike • go to strike • threaten to strike • ...
strike + przyimek
Kolokacji: 63
strike out • strike down • struck by • strike against • strike up • strike off • ...
strike + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 74
suddenly strike • strike dumb • strike hard • immediately struck • strike twice • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.