KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Skorzystaj z gorącej promocji!SPRAWDŹ >>

"strike" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

strike czasownik

strike + rzeczownik
Kolokacji: 99
strike targets • strike fear • strike one's head • strike out several times • strike gold • strike people • strike terror • strike a chord • ...
czasownik + strike
Kolokacji: 12
try to strike • seem to strike • want to strike • go to strike • threaten to strike • ...
strike + przyimek
Kolokacji: 63
strike out • strike down • struck by • strike against • strike up • strike off • ...
strike + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 74
suddenly strike • strike dumb • strike hard • immediately struck • strike twice • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 13
(3) hard, heavily, lightly
Kolokacji: 3
(6) repeatedly, continually
Kolokacji: 2
(9) particularly, especially
Kolokacji: 2
(10) blind, blindly
Kolokacji: 2
(11) deep, deeply
Kolokacji: 2
(12) fatally, decisively
Kolokacji: 2
(13) squarely, straight
Kolokacji: 2
(14) well, most, simply
Kolokacji: 3
(15) clearly, sharply
Kolokacji: 2
(16) occasionally, frequently
Kolokacji: 2
(18) downward, upward
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.