"struck directly" — Słownik kolokacji angielskich

struck directly kolokacja
Popularniejsza odmiana: strike directly
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uderzony bezpośrednio
  1. strike czasownik + directly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    They would strike directly at the heart of the British.

powered by  eTutor logo