"strike rocks" — Słownik kolokacji angielskich

strike rocks kolokacja
Popularniejsza odmiana: strike a rock
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kamienie strajkowe
  1. strike czasownik + rock rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The ship struck a rock, and went to the bottom.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo