"strike a rock" — Słownik kolokacji angielskich

strike a rock kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uderz w kamień
  1. strike czasownik + rock rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The ship struck a rock, and went to the bottom.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo