KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Skorzystaj z gorącej promocji!SPRAWDŹ >>

"strike" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

strike czasownik

strike + rzeczownik
Kolokacji: 99
strike targets • strike fear • strike one's head • strike out several times • strike gold • strike people • strike terror • strike a chord • ...
czasownik + strike
Kolokacji: 12
try to strike • seem to strike • want to strike • go to strike • threaten to strike • ...
strike + przyimek
Kolokacji: 63
strike out • strike down • struck by • strike against • strike up • strike off • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 41
1. strike up with = uderz w górę strike up with
2. strike below = załadować pod pokład strike below
3. strike behind = uderz z tyłu strike behind
4. strike above = uderz wyżej strike above
5. strike around = uderz wokół strike around
6. strike down with = uderz w dół strike down with
7. strike that = uderz to strike that
8. strike including = uderzać w tym strike including
9. strike since = uderz od tej pory strike since
10. strike out against = zastrajkuj na zewnątrz strike out against
11. strike until = uderzać do czasu gdy strike until
12. strike beside = uderzać obok strike beside
strike + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 74
suddenly strike • strike dumb • strike hard • immediately struck • strike twice • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.