"strike" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

strike czasownik

strike + rzeczownik
Kolokacji: 99
strike targets • strike fear • strike one's head • strike out several times • strike gold • strike people • strike terror • strike a chord • ...
czasownik + strike
Kolokacji: 12
try to strike • seem to strike • want to strike • go to strike • threaten to strike • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 3
1. try to strike = spróbuj uderzyć try to strike
2. go to strike = pójdź do strajku go to strike
3. wait to strike = poczekaj by uderzyć wait to strike
4. prepare to strike = przygotuj się by uderzyć prepare to strike
5. poised to strike = uniesiony do strajku poised to strike
6. decide to strike = zdecyduj się uderzyć decide to strike
7. use to strike = wykorzystanie do strajku use to strike
(2) seem, want, threaten, begin
Kolokacji: 5
strike + przyimek
Kolokacji: 63
strike out • strike down • struck by • strike against • strike up • strike off • ...
strike + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 74
suddenly strike • strike dumb • strike hard • immediately struck • strike twice • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.