"strike one's target" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: strike targets
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): strajk czyjś cel
  1. strike czasownik + target rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Then five long minutes would have to go by before she could strike her main target.

powered by  eTutor logo