"immediately strike" — Słownik kolokacji angielskich

immediately strike kolokacja
Popularniejsza odmiana: immediately struck
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): natychmiast strajk
  1. strike czasownik + immediately przysłówek
    Zwykła kolokacja

    The couple turned to face me, and I was immediately struck by their eyes.

powered by  eTutor logo