"finally struck" — Słownik kolokacji angielskich

finally struck kolokacja
Popularniejsza odmiana: finally strike
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w końcu uderzyć
  1. strike czasownik + finally przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    They later returned, finally striking a deal at 4:20 the next morning.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo