"finally strike" — Słownik kolokacji angielskich

finally strike kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w końcu uderz
  1. strike czasownik + finally przysłówek
    Zwykła kolokacja

    They later returned, finally striking a deal at 4:20 the next morning.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo