"repeatedly strike" — Słownik kolokacji angielskich

repeatedly strike kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciągle uderz
  1. strike czasownik + repeatedly przysłówek
    Zwykła kolokacja

    It has been struck repeatedly in the last four months.

powered by  eTutor logo