"accidentally struck" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: accidentally strike
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przypadkowo uderzyć
  1. strike czasownik + accidentally przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Weeks later, she accidentally struck a homeless man with her car.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo