"accidentally strike" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przypadkowo uderz
  1. strike czasownik + accidentally przysłówek
    Zwykła kolokacja

    Weeks later, she accidentally struck a homeless man with her car.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo