"later struck" — Słownik kolokacji angielskich

later struck kolokacja
Popularniejsza odmiana: later strike
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): później uderzyć
  1. strike czasownik + later przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    The spectators were struck about 5 to 10 minutes later.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo