"repeatedly struck" — Słownik kolokacji angielskich

repeatedly struck kolokacja
Popularniejsza odmiana: repeatedly strike
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciągle uderzyć
  1. strike czasownik + repeatedly przysłówek
    Luźna kolokacja

    It has been struck repeatedly in the last four months.

powered by  eTutor logo