"struck twice" — Słownik kolokacji angielskich

struck twice kolokacja
Popularniejsza odmiana: strike twice
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uderzony dwa razy
  1. strike czasownik + twice przysłówek
    Luźna kolokacja

    The same area of the town was struck by fire twice during the 1980s.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo