"struck hard" — Słownik kolokacji angielskich

struck hard kolokacja
Popularniejsza odmiana: strike hard
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uderzony mocno
  1. strike czasownik + hard przysłówek
    Luźna kolokacja

    Then the other stone struck hard into the right eye.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo