"later strike" — Słownik kolokacji angielskich

later strike kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): później uderz
  1. strike czasownik + later przysłówek
    Zwykła kolokacja

    The spectators were struck about 5 to 10 minutes later.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo