"struck once" — Słownik kolokacji angielskich

struck once kolokacja
Popularniejsza odmiana: strike once
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uderzony raz
  1. strike czasownik + once przysłówek
    Luźna kolokacja

    When I was at school the teachers did not strike once.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo