"strike once" — Słownik kolokacji angielskich

strike once kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uderz raz
  1. strike czasownik + once przysłówek
    Zwykła kolokacja

    When I was at school the teachers did not strike once.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo