"zgrywać głupa" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zgrywać głupa" po polsku — Słownik angielsko-polski

zgrywać głupa

czasownik
  1. play dumb   American English spoken

"zgrywać głupa" — Słownik kolokacji angielskich

play dumb kolokacja
  1. play czasownik + dumb przymiotnik = zgrywać głupa
    Silna kolokacja

    The movie is otherwise too smart to be playing so dumb.

    Podobne kolokacje: