"lie" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

lie czasownik

czasownik + lie
Kolokacji: 24
found lying • left lying • seem to lie • go to lie • want to lie • ...
lie + przyimek
Kolokacji: 65
lie on • lie down • lie about • lie within • lie between • lie under • lie near • lie across • lie behind • lie beneath • lie beside • lie beyond • ...
lie + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 166
lie ahead • lie dead • lie low • therein lie • lie dormant • lie somewhere • lie unconscious • lie flat • lie directly • lie prone • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 33
1. lie ahead = czekać, szykować się (o czymś co ma nadejść w przyszłości), mieć coś przed sobą lie ahead
2. lie dead = kłamać zmarły lie dead
3. therein lie = tu kłamać therein lie
4. lie low = przeczekiwać w ukryciu lie low
5. lie dormant = znajduj się w stanie uśpienia lie dormant
6. lie somewhere = skłam gdzieś lie somewhere
7. lie directly = skłam bezpośrednio lie directly
8. lie entirely = skłam całkowicie lie entirely
9. lie unconscious = leż nieprzytomnym lie unconscious
11. lie flat = mieszkanie kłamstwa lie flat
12. lie far = skłam daleko lie far
13. lie prone = leżeć na brzuchu, leżeć twarzą w dół lie prone
14. lie motionless = kłamać nieruchomy lie motionless
15. lie about = leniuchować, obijać się lie about
  • I like nothing better than to lie about with a beautiful woman in my arms.
  • But there's something I have to lie about to family members.
  • It's not the sort of thing one lies about, after all.
  • So you've got to ask what else she's lying about.
  • The fewer things you need to lie about, the better.
  • One, I was shocked and two, because what else did she lie about?
  • The only thing Anna hadn't lied about was her looks.
  • He gave you one more thing you'll have to lie about.
  • That's the sort of thing no one would have a reason to lie about.
  • It must be more than a place to lie about in the sun.
16. lie well = skłam dobrze lie well
17. lie immediately = skłam natychmiast lie immediately
18. lie open = kłamać otwarty lie open
19. lie quietly = skłam cicho lie quietly
20. lie nearby = skłam blisko lie nearby
21. lie away = skłam daleko lie away
22. simply lie = po prostu skłam simply lie
23. lie fallow = leżeć odłogiem lie fallow
24. actually lie = faktycznie skłam actually lie
25. lie quiet = kłamać cichy lie quiet
26. herein lie = w niniejszym piśmie kłamać herein lie
27. lie mainly = skłam głównie lie mainly
28. lie helpless = kłamać bezsilny lie helpless
29. lie partly = kłamać częściowo lie partly
30. lie alone = skłam w pojedynkę lie alone
32. lie idle = leż odłogiem lie idle
33. lie empty = kłamać pusty lie empty

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.