"slam behind" — Słownik kolokacji angielskich

slam behind kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): trzaśnięcie z tyłu
  1. slam czasownik + behind przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    She had to force herself not to slam the door behind her.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo