"slam against" — Słownik kolokacji angielskich

slam against kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): trzaśnij
  1. slam czasownik + against przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    As the door slammed back against the wall, they all turned.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo