"slam" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

slam czasownik

slam + rzeczownik
Kolokacji: 13
slam one's fist • slam one's hand • slam one's head • slam the door • slam down one's fist • ...
czasownik + slam
Kolokacji: 3
begin slamming • start slamming • avoid slamming
slam + przyimek
Kolokacji: 28
slam into • slam down • slam against • slam behind • slam on • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 14
1. slam into = uderzyć (w kogoś, coś), zderzać się (z kimś, czymś) slam into
  • His voice cut off as more fire slammed into the wall behind him.
  • Something slammed me into the wall and half out the door.
  • He slammed the car into park and was out the door.
  • Being hit hard enough to slam into a wall should leave a mark.
  • Then he turned away and slammed his one good hand into the wall.
  • And then something slammed into the small of his back.
  • I slammed into a living room wall and almost went out.
  • Her head slammed into the wall, and everything went black.
  • Next thing I knew, my face got slammed into a table.
  • Immediately someone slammed into her back and she almost went down herself.
3. slam down = trzaśnięcie w dół slam down
4. slam behind = trzaśnięcie z tyłu slam behind
5. slam on = trzaśnięcie na slam on
6. slam through = trzaśnij całkowicie slam through
7. slam to = trzaśnięcie aby slam to
8. slam in = trzaśnięcie w slam in
9. slam at = trzaśnięcie przy slam at
10. slam with = trzaśnięcie z slam with
11. slam onto = trzaśnięcie na slam onto
12. slam down on = trzaśnięcie w dół na slam down on
13. slam from = trzaśnięcie z slam from
14. slam up = trzaśnięcie w górę slam up
slam + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 22
slam open • slam hard • suddenly slam • slam together • slam forward • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.