"godzić w coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "godzić w coś" po polsku

godzić w coś

czasownik
  1. hit *****  
    Aggressive expansion of enemy land forces hits our safety. (Agresywna ekspansja wrogich sił lądowych godzi w nasze bezpieczeństwo.)
  2. strike ****  
    The last decision of the Council strikes our interests. (Ostatnia decyzja rady godzi w nasze interesy.)

powered by  eTutor logo