"greatest hit" — Słownik kolokacji angielskich

greatest hit kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): najpotężniejszy cios
  1. greatest przymiotnik + hit rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    However, their greatest hits were only ahead of them at the time.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo