BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"FAX" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "FAX" po angielsku

rzeczownik
 1. ładunek termobaryczny, bomba paliwowo-powietrzna, bomba termobaryczna
obrazek do "fax" po polsku
rzeczownik
 1. faks [policzalny]
  I will send it to you via fax. (Prześlę ci to faksem.)
  He doesn't know how to use the fax machine. (On nie wie jak używać faksu.)
  The fax machine was recently repaired. (Faks był niedawno naprawiony.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. faksować, przefaksować
  I will fax you the details later. (Później przefaksuję ci szczegóły.)

powered by  eTutor logo