BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"fax" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

fax rzeczownik

fax + rzeczownik
Kolokacji: 12
fax machine • fax number • fax paper • fax message • fax line • ...
fax + czasownik
Kolokacji: 4
submitted by fax • fax arrives • fax comes • fax says
przymiotnik + fax
Kolokacji: 3
incoming fax • unsolicited fax • anonymous fax
przyimek + fax
Kolokacji: 6
by fax • of faxes • via fax • with faxes • for faxes • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.