BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"wypływać na wierzch" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wypływać na wierzch" po polsku

wypływać na wierzch

phrasal verb
 1. come up ****
  • pojawiać się, wypływać, wypływać na wierzch, padać (np. kwestia w dyskusji, pytanie)
   If my name comes up in the conversation, please try to change the subject. (Jeśli moje imię pojawi się w rozmowie, proszę, postaraj się zmienić temat.)
   The topic of her marriage came up once again. (Temat jej zamążpójścia znów wypłynął.)
   The question about his modesty never came up. (Pytanie o jego skromność nigdy nie padło.)
   link synonim: crop up

"wypływać na wierzch" — Słownik kolokacji angielskich

come up kolokacja
 1. come czasownik + up particle = pojawiać się, wypływać, wypływać na wierzch, padać (np. kwestia w dyskusji, pytanie)
  Bardzo silna kolokacja

  They really could have come up with a better name, though.

  Podobne kolokacje:
 2. come czasownik + up przysłówek = pojawiać się, wypływać, wypływać na wierzch, padać (np. kwestia w dyskusji, pytanie)
  Luźna kolokacja

  Each day up to 5 poor people came to his door to be fed and to receive money.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo