"być rezultatem czegoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "być rezultatem czegoś" po polsku

być rezultatem czegoś

phrasal verb
 1. come from something ****
  • wynikać z czegoś, być rezultatem czegoś
   His brilliant ideas come from his genius. (Jego błyskotliwe pomysły wynikają z jego geniuszu.)
   Her insecurity comes from years of abuse by her parents. (Jej brak pewności siebie jest rezultatem lat zniewag ze strony rodziców.)
 2. come of something
  • wyniknąć z czegoś, być rezultatem czegoś
   I don't know what will come of it. (Nie wiem, co z tego wyniknie.)
 3. come out of something
  • wyniknąć z czegoś, być rezultatem czegoś
   Nothing good ever comes out of your ideas. (Z twoich pomysłów nigdy nic dobrego nie wynika.)
   We suspect her illness comes out of poor housing conditions. (Podejrzewamy, że jej choroba jest rezultatem kiepskich warunków mieszkaniowych.)
czasownik
 1. flow from something
obrazek do "score" po polsku sports Mural- Score Board
rzeczownik
 1. score ****
  • wynik, rezultat (w sporcie) [policzalny]
   Do you know the score of the match? (Znasz wynik meczu?)
   You'll find the scores of the matches in the newspaper. (Znajdziesz wyniki meczów w gazecie.)
  • rezultat (np. eksperymentu) [policzalny]
   Tell me about the score of the experiment. (Opowiedz mi o rezultacie eksperymentu.)
   Professor Smith was disappointed with the score of the poll. (Profesor Smith był rozczarowany wynikiem sondażu.)
 2. outcome ***
  • wynik, rezultat [policzalny]
   In a month or so we'll check the outcome of our efforts. (Za około miesiąc sprawdzimy wynik naszych starań.)
   Not everyone is pleased with the outcome of the election. (Nie wszyscy są zadowoleni z wyniku wyborów.)
   link synonimy: result, upcome
   zobacz także: product
 3. findings ***
  • wynik, rezultat
   The findings of the study were surprising. (Wynik badania był zaskakujący.)
   We're still waiting for the findings of your research. (Wciąż czekamy na rezultat twojego badania.)
 4. result *****   [policzalny]
  What was the result of the test? (Jaki był rezultat testu?)
  All this effort and no result! (Cały ten wysiłek i żadnego rezultatu!)
  We've gotten the results we anticipated. (Otrzymaliśmy rezultaty, których się spodziewaliśmy.)
  link synonim: outcome
  przeciwieństwo: cause
  zobacz także: conclusion, product, effect
 5. bottom line **
  • rezultat, wynik
   They wanted me to skip the overview of the experiment and get to the bottom line. (Oni chcieli, żebym pominął ogólny opis eksperymentu i przeszedł do rezultatu.)
   When it comes to the bottom line of the study, I am pleased and satisfied. (Jeżeli chodzi o rezultat badań, jestem zadowolony i usatysfakcjonowany.)
 6. upshot
  • koniec, rezultat, wynik, skutek
   The upshot is that we're moving abroad. (Rezultat jest taki, że przeprowadzamy się za granicę.)
   The upshot of all this is increasing the prices. (Skutkiem tego wszystkiego jest podwyższenie cen.)
 7. progeny
 8. the bottom line
 9. upcome
 10. scoreline
 11. deliverable
 12. outturn , out-turn

Powiązane zwroty — "być rezultatem czegoś"

czasownik
przekładać się (być rezultatem) = translate

powered by  eTutor logo