"dorównywać czemuś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dorównywać czemuś" po polsku

czasownik
 1. parallel **
  • dorównywać, być porównywalnym
   Your novel parallels the greatest authors. (Twoja powieść dorównuje największym pisarzom.)
   He said my beauty parallels the beauty of angels. (On mi powiedział, że moja uroda dorównuje urodzie aniołów.)
 2. match ***   [TRANSITIVE]
  He matches me in drinking. (On dorównuje mi w piciu.)
  Nobody matches me in swimming. (Nikt nie dorównuje mi w pływaniu.)
 3. be on a par
phrasal verb
 1. measure up
idiom
 1. be one's match
 2. measure up to somebody

dorównywać czemuś

phrasal verb
 1. come up to something  
  This house will never come up to our old one. (Ten dom nigdy nie dorówna naszemu staremu domowi.)
  This film didn't come up to the last one. (Ten film nie dorównał temu ostatniemu.)

powered by  eTutor logo