"nieuchronny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nieuchronny" po polsku

nieuchronny

przymiotnik
 1. inevitable **
  • nieunikniony, nieuchronny
   that which cannot be avoided
   It was inevitable that she would find out the truth. (To było nieuniknione, że ona dowie się prawdy.)
   With more cars on the roads, traffic jams are inevitable. (Przy coraz większej liczbie samochodów na drogach, korki są nieuniknione.)
   link synonimy: unavoidable, certain
 2. imminent *
  • nadciągający, bliski, nieuchronny
   The company is in imminent danger of collapse. (Firma ta jest w bliskim niebezpieczeństwie upadku.)
   She should inform him of his imminent fatherhood. (Ona powinna go poinformować o jego nadciągającym ojcostwie.)
   Even facing imminent death, there was no fear in his eyes. (Nawet w obliczu nadciągającej śmierci, nie było strachu w jego oczach.)
   przeciwieństwa: distant, remote
   zobacz także: near, at hand
 3. fatal *  
 4. fateful  
 5. fated
 6. ineluctable

powered by  eTutor logo