"nieunikniony" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nieunikniony" po polsku

nieunikniony

przymiotnik
 1. inevitable **
  • nieunikniony, nieuchronny
   that which cannot be avoided
   It was inevitable that she would find out the truth. (To było nieuniknione, że ona dowie się prawdy.)
   With more cars on the road, traffic jams are inevitable. (Przy coraz większej liczbie samochodów na drogach, korki są nieuniknione.)
   link synonimy: unavoidable, certain
 2. unavoidable
 3. inescapable
 4. inexorable  
 5. fated
 6. ineluctable
 7. ineludible

powered by  eTutor logo