Jesienna promocja!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"w odniesieniu do czegoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "w odniesieniu do czegoś" po polsku

przyimek
 1. concerning **
  • w odniesieniu do (kogoś, czegoś), dotyczący (kogoś, czegoś)
   A letter concerning your application has been mailed to you. (List dotyczący twojego podania został do ciebie wysłany.)
   She filed a complaint concerning her recent purchase. (Ona złożyła reklamację dotyczącą jej ostatniego zakupu.)
   I didn't want to answer questions concerning my private life. (Nie chciałem odpowiadać na pytania dotyczące mojego życia prywatnego.)
   link synonim: regarding
 1. ref. , ref British English  

w odniesieniu do czegoś

 1. in context
  • w odniesieniu do czegoś, w szerszym kontekście
   You just had to see it in context. (Trzeba to po prostu zobaczyć w kontekście.)
   Define it in context and tell everybody what it means. (Podaj szerszy kontekst i wyjaśnij wszystkim, co to znaczy.)
   We must also view this directive in context. (Musimy także spojrzeć na tę dyrektywę w szerszym kontekście.)
 2. in relation to something
 1. in respect of something oficjalnie , with respect to something oficjalnie
 2. with regard to something , in regard to something
  • w odniesieniu do czegoś, odnośnie czegoś oficjalnie
   I'd like to speak to you with regard to your exam results. (Chciałabym z tobą porozmawiać odnośnie twoich wyników egzaminu.)
przyimek
 1. further to something
  • w odniesieniu do czegoś, w odpowiedzi na coś (np. list) oficjalnie
   Further to your letter, I have talked about your situation with Mr. Jones. (W odniesieniu do twojego listu, rozmawiałem o twojej sytuacji z panem Jonesem.)

powered by  eTutor logo