BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"z wyprzedzeniem" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "z wyprzedzeniem" po polsku

z wyprzedzeniem

przysłówek
 1. in advance **
  • z wyprzedzeniem, z góry, zawczasu
   with some time before the deadline, ahead of time
   He paid for three nights in advance. (On zapłacił z góry za trzy noce.)
   Thank you in advance. (Z góry dziękuję.)
   Most tourists prefer to book in advance. (Większość turystów woli dokonywać rezerwacji z wyprzedzeniem.)
 2. ahead ****  
  We planned the trip six months ahead. (Zaplanowaliśmy imprezę z sześciomiesięcznym wyprzedzeniem.)
  Always plan ahead if you want to avoid unpleasant surprises. (Zawsze planuj z wyprzedzeniem, jeśli chcesz uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.)
 3. beforehand
 4. ahead of time
  • z wyprzedzeniem, przed czasem
   They had the whole thing planned ahead of time. (Oni mieli wszystko zaplanowane z wyprzedzeniem.)
   It won't be a surprise if you tell me about it ahead of time. (To nie będzie niespodzianka, jeśli powiesz mi o tym z wyprzedzeniem.)
   Einstein was simply ahead of his time. (Einstein zwyczajnie wyprzedzał swoje czasy.)
   link synonimy: in advance, beforehand
przymiotnik
 1. advance ***
  • wcześniejszy, z wyprzedzeniem, uprzedni (np. rezerwacja, planowanie, ostrzeżenie)
   No advance booking is required as your name will be on the list of expected guests. (Wcześniejsza rezerwacja nie jest wymagana, ponieważ Pani imię będzie znajdowało się na liście oczekiwanych gości.)
   Please send us and advance notice of any changes in your address. (Proszę wysłać nam uprzednie powiadomienie dotyczące zmian w adresie.)

"z wyprzedzeniem" — Słownik kolokacji angielskich

in advance kolokacja
 1. in przyimek + advance rzeczownik = z wyprzedzeniem, z góry, zawczasu
  Bardzo silna kolokacja

  Or would we need to book the whole thing in advance?

  Podobne kolokacje:
ahead of time kolokacja
 1. ahead przyimek + time rzeczownik = z wyprzedzeniem, przed czasem
  Zwykła kolokacja

  We should go over the situation together ahead of time.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo