"wpłacić zaliczkę" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wpłacić zaliczkę" po polsku

wpłacić zaliczkę

czasownik
  1. advance ***
    • płacić z góry, wpłacić zaliczkę [przechodni]
      You have to advance 100 dollars if you want to stay at our hotel. (Musisz wpłacić zaliczkę 100 dolarów, jeśli chcesz zatrzymać się w naszym hotelu.)
  2. make a down payment
  1. leave a deposit  
  2. pay on account  

powered by  eTutor logo