BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"kick" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

kick czasownik

kick + rzeczownik
Kolokacji: 40
kick one's ass • kick one's legs • kick off one's shoes • kick one's feet • kick one's butt • kick the ball • kick the door • kick the habit • ...
czasownik + kick
Kolokacji: 9
try to kick • want to kick • start kicking • begin kicking • go to kick • ...
kick + przyimek
Kolokacji: 37
kick off • kick out • kick up • kick around • kick down • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 27
1. kick off = wykopać, wyrzucić, przegnać, wygonić (np. niechcianego gościa) kick off
2. kick out = usuń kick out
3. kick up = wzbij kick up
4. kick around = dyskutować, analizować kick around
6. kick at = zamierz się kick at
7. kick down = wyważ kick down
8. kick over = przewrócić kopnięciem kick over
9. kick against = ostro się sprzeciw kick against
10. kick in = zacząć działać (np. narkotyk) kick in
  • She kept moving so I kicked her in the head a couple of times.
  • "Which means they can kick in my door any time of day or night."
  • I kicked her in the head a few times, just to be sure.
  • She came up on her feet and kicked him in his side.
  • He's going to kick me to death right here in the street.
  • Was he going to kick me in the face, too?
  • When he tried to kick in the door, the husband shot him.
  • I expected her to come around and kick me in the face, but she didn't.
  • When he got up again, I kicked him in the back.
  • You could tell it had been an effort for her not to kick him in the face.
11. kick through = kopnij całkowicie kick through
13. kick to = kopać aby kick to
14. kick on = kontynuować kick on
16. kick for = kopać dla kick for
17. kick under = kopnij poniżej kick under
18. kick by = kopać przez kick by
19. kick back = wyluzować się kick back
21. kick off with = kopniak daleko z kick off with
22. kick after = kopnij potem kick after
23. kick off at = kopniak daleko przy kick off at
24. kick off in = kopniak daleko w kick off in
25. kick off on = kopniak daleko na kick off on
26. kick during = kopać podczas kick during
27. kick across = kopnij wszerz kick across
kick + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 51
kick aside • kick hard • kick away • accidentally kick • kick wildly • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.