Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"rozpoczęcie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rozpoczęcie" po polsku

rozpoczęcie

rzeczownik
 1. beginning ****
  • początek, rozpoczęcie [COUNTABLE]
   Let's start from the beginning. (Zacznijmy od początku.)
   It's just the beginning of her career. (To dopiero początek jej kariery.)
 2. start *****
  • początek, rozpoczęcie [COUNTABLE]
   I really enjoyed the start of the holiday. (Naprawdę podobało mi się rozpoczęcie wakacji.)
   This is the start of the end. (To jest początek końca.)
 3. inception
  • narodziny, powstanie (np. organizacji), rozpoczęcie formal
   We have cooperated since the inception of this crisis. (Od samego początku tego kryzysu współpracujemy ze sobą.)
   The inception of our company was caused by the lack of options on the market. (Powstanie naszej firmy było spowodowane brakiem możliwości na rynku.)
 4. inauguration
  • inauguracja, rozpoczęcie, otwarcie (np. nowego sklepu, szkoły) formal
   The inauguration of the school year will take place tomorrow. (Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się jutro.)
   The market celebrated the anniversary of its inauguration. (Targ świętował rocznicę swojego otwarcia.)
 5. commencement  
 6. launching
  • uruchomienie, rozpoczęcie, zapoczątkowanie
  • rozpoczęcie, wprowadzenie (np. kampanii, produktu na rynek)
   She set the date of the launching of her new book. (Ona ustaliła datę wprowadzenia swojej nowej książki.)
   The launching of the winter collection will start soon. (Niedługo rozpocznie się wprowadzenie zimowej kolekcji.)
 7. kickoff informal , także: kick-off informal
 8. coming **
 9. going
 10. inchoation
 11. unleashing
 12. introitus
phrasal verb
 1. set out ** , set off *
  • wyruszyć (w podróż), rozpocząć (podróż)
   I set out on a journey to Africa. (Wyruszyłem w podróż do Afryki.)
   We will set out at noon. (Wyruszymy w podróż w południe.)
   She'll set off for Warsaw in the evening. (Ona wieczorem wyruszy do Warszawy.)
   I have to set off early to get there. (Muszę wcześnie wyruszyć, żeby tam dotrzeć.)
 2. set about
czasownik
 1. commence
 2. unleash *
 3. go , *****
 4. kick-start
 1. set on foot
czasownik
 1. begin *****
 2. launch ***
  • rozpoczynać (akcję, kampanię), wprowadzić (produkt na rynek) [TRANSITIVE]
   The campaign was launched to prevent breast cancer. (Kampania rozpoczęła się, żeby uchronić przed rakiem piersi.)
   They launched a new Ferrari model in 2014. (Oni wprowadzili nowy model Ferrari w 2014 roku.)
 3. start *****   [TRANSITIVE]
  Let's start our meeting. (Rozpocznijmy nasze spotkanie.)
  I'll be late, you can start without me. (Spóźnię się, możecie rozpocząć beze mnie.)
 4. forge **
 5. set *****
 6. inaugurate
 7. enter ****
  • rozpoczynać (okres, kiedy coś się dzieje) [TRANSITIVE]
   We entered the time of crisis. (Rozpoczęliśmy kryzysowy okres.)
   My son is twelve, he enters his puberty. (Mój syn ma dwanaście lat, rozpoczyna okres dojrzewania.)
 8. lead-off , także: leadoff
phrasal verb
 1. set off *
 2. start out **
 3. embark on something * , embark upon something
 4. open up **
 5. kick off *   informal
  to start or begin
  The band kicked off with my favourite song. (Zespół rozpoczął moją ulubioną piosenką.)
  Let's kick off our meeting, shall we? (Rozpocznijmy nasze spotkanie.)
  zobacz także: kick off something
 6. strike up
 7. enter on , enter upon
 8. bully off , bully-off
 9. launch out
phrasal verb
 1. enter into something *  
 2. kick off something informal *
 3. set about doing something
idiom
 1. get something under way
 2. get the show on the road
phrasal verb
 1. start something off  
 2. open something up
idiom
 1. get the ball rolling  
czasownik
 1. commence
 1. be under way  
czasownik
 1. dawn **
  • zaczynać się, rozpoczynać się, nastać (np. nowa era) literary [INTRANSITIVE]
   A new era has just dawned. You'll see what happens. (Nowa era właśnie nastała. Zobaczysz, co się stanie.)
   A new chapter has dawned and I can't wait for the future. (Rozpoczął się nowy rozdział i nie mogę doczekać się przyszłości.)
 2. get underway  
 3. break *****
  • rozpętywać się, rozpoczynać się (np. burza, sztorm) [INTRANSITIVE]
   Let's get inside before the storm breaks. (Wejdźmy do środka zanim rozpęta się burza.)
   We were in the middle of the sea when the storm broke. (Byliśmy na środku morza, kiedy rozpoczął się sztorm.)
 1. get going

powered by  eTutor logo