"gorąco" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "gorąco" po polsku

gorąco

obrazek do "hot" po polsku
przysłówek
 1. warmly
  • ciepło, gorąco, serdecznie
   She welcomed me warmly. (Ona serdecznie mnie powitała.)
   He smiles so warmly. (On tak ciepło się uśmiecha.)
 2. vehemently
  • gorąco, żarliwie, gorliwie
   I vehemently oppose animal testing. (Gorliwie sprzeciwiam się testom na zwierzętach.)
 3. hotly
 4. wholeheartedly
 5. fervently
 6. keenly
 7. profusely
 8. earnestly
 9. heatedly
 10. hot , **** , także: hawt AmE dialekt
  • gorąco (np. "tutaj jest za gorąco")
   Is it hot outside? (Czy na zewnątrz jest gorąco?)
   It's too hot in here. (Tutaj jest za gorąco.)
   I'm hot. (Jest mi gorąco.)
 11. devoutly
  • szczerze, gorąco
   I devoutly wish that you would find your vocation. (Szczerze życzę, żebyś znalazł swoje powołanie.)
   She devoutly hoped for a miracle. (Ona szczerze miała nadzieję na cud.)
 12. burningly  
 13. torridly
 14. swelteringly
 15. fervidly
rzeczownik
 1. hotness
  • gorąco (stan gorąca)

powered by  eTutor logo