ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"nagi" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nagi" po polsku

nagi

obrazek do "nude" po polsku
przymiotnik
 1. naked **  
  They're next to naked! (Oni są prawie nadzy!)
  She looked down at her naked body. (Ona spojrzała na swoje nagie ciało.)
  He quickly stripped naked. (On szybko rozebrał się do naga.)
 2. bare **
  • obnażony, goły, nagi, roznegliżowany (bez ubrania)
   He put a hand on her bare thigh. (On położył rękę na jej obnażonym udzie.)
   His feet, like the rest of him, were bare. (Jego stopy, jak cała reszta, były gołe.)
   W odniesieniu do osób używamy częściej słówka "nude". "Bare" używane jest na przykład w odniesieniu do konkretnej części ciała (patrz przykłady zdań).
 3. nude *  
  It's a weblog dedicated to fine art nude photography and related subjects. (To jest blog internetowy poświęcony aktom i powiązanym tematom.)
  She used to work as a nude model. (Ona pracowała kiedyś jako modelka do aktów.)
  link synonimy: naked, have nothing on
 4. stark *
  • nagi (o fakcie), czysty (nonsens)
   He didn't steal anything. It's stark nonsense. (On nic nie ukradł. To czysty nonsens.)
   The stark fact is that she's guilty of murder. (Nagi fakt jest taki, że ona jest winna morderstwa.)
 5. unclothed
 6. buff *   slang
 7. achlamydeous
 8. sky-clad
  • nagi (szczególnie jako element rytuałów pogańskich)
 9. buck naked
 10. unclad   oficjalnie
 11. nekkid potocznie  
 12. barkers
 13. bollocky Australian English potocznie  
 1. butt naked

powered by  eTutor logo