"nierozcieńczany" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nierozcieńczany" po polsku — Słownik angielsko-polski

nierozcieńczany

przymiotnik
 1. straight ***
  • czysty, nierozcieńczany (drink)
   She only drinks straight tequila. (Ona pije tylko czystą tequilę.)
   I don't drink straight vodka. (Nie pijam czystej wódki.)
   link synonim: neat
czasownik
 1. thin ***  
  You can thin the juice with water. (Możesz rozcieńczyć sok wodą.)
  I can thin your drink if it's too stong. (Mogę rozcieńczyć twojego drinka, jeśli jest za mocny.)
 2. adulterate
 3. cut *****
  • rozcieńczyć, rozwodnić (np. alkohol) slang
   Do you cut your whisky with water? (Czy rozcieńczasz swoją whisky wodą?)
   This booze is too good to cut it. (Ten alkohol jest zbyt dobry, żeby go rozcieńczać.)
phrasal verb
 1. thin down  
czasownik
 1. dilute
 2. rarefy
 3. extenuate