"prawy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "prawy" po polsku

prawy

przymiotnik
 1. right ***** , także: r. ***
  • prawy, prawa (np. ręka, strona)
   My right hand is stronger than the left one. (Moja prawa ręka jest silniejsza niż lewa.)
   przeciwieństwo: left
  • prawy (cios ręką, np. sierpowy)
   His right is so strong. (Jego prawy jest taki silny.)
 2. legitimate ** , legitimatize American English , legitimatise British English
  • słuszny, zasadny, prawidłowy, prawy, uzasadniony
   I told him to stand up for himself, which you know is legitimate advice. (Powiedziałem mu, żeby się postawił, co jak wiesz, jest słuszną radą.)
   Well, I think your remarks are legitimate. (Cóż, myślę, iż twoje uwagi są słuszne.)
   zobacz także: just
 3. righteous
  • prawy, słuszny, cnotliwy
   George was a righteous man. I follow his example. (George był prawym człowiekiem. Biorę z niego przykład.)
   Your anger was righteous, he behaved inappropriately. (Twój gniew był słuszny, on zachował się niestosownie.)
 4. clean ****
  • czysty, szlachetny, prawy, grzeczny
   What a clean boy. (Cóż za szlachetny chłopiec.)
   He was a clean knight. (On był prawym rycerzem.)
 5. upright *
 6. honourable British English , honorable American English *
 7. virtuous
 8. right-hand
 9. upstanding
 10. integrous
przysłówek
 1. rectitudinous

powered by  eTutor logo