NOWY BUSINESS ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieli!Sprawdź

"czyjeś prawo" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "czyjeś prawo" po polsku — Słownik angielsko-polski

czyjeś prawo

rzeczownik
 1. the right *** , somebody's right *****
  • czyjeś prawo (prawa strona)
   "Where is my phone?" "It's on your right." ("Gdzie jest mój telefon?" "Jest po twojej prawej stronie.")
   The pub is on the right. (Pub jest po prawej.)
The Law of Libra is the
rzeczownik
 1. law ***** , także: the law ***
  • prawo (system zasad) [UNCOUNTABLE]
   I don't want to break the law. (Nie chcę złamać prawa.)
   I always obey the law. (Zawsze przestrzegam prawa.)
  • prawo (kierunek studiów) [UNCOUNTABLE]
   Ann studies law. (Ann studiuje prawo.)
   I regret studying law. (Żałuję, że studiowałam prawo.)
 2. claim *****
  • prawo (do czegoś) [COUNTABLE]
   The father proved his claim to see his children. (Ojciec dowiódł swojego prawa do widywania dzieci.)
   He has a claim to the estate. (On ma prawo do posiadłości.)
   I have a claim to use this parking spot. (Mam prawo używać tego miejsca parkingowego.)
 3. law *****
  • zasada, prawo (np. powszechnego ciążenia) [COUNTABLE]
   Your behaviour breaks all the laws of logical thinking. (Twoje zachowanie łamie wszelkie prawa logicznego myślenia.)
   Newton formulated three laws of motion. (Newton sformułował trzy zasady dynamiki.)
   zobacz także: rule
 4. right ***** , r. (skrót) ***
 5. power , *****
 6. statute **
  • prawo, ustawa [COUNTABLE]
   I think that the new statute will serve as an example in other parliaments all over the world. (Moim zdaniem nowa ustawa będzie służyła za przykład innym parlamentom na całym świecie.)
 7. principle ***
 8. entitlement *
  • prawo (do zrobienia czegoś, np. do głosowania) [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   the right to have or do something
   I have as much entitlement to happiness as you do to misery. (Mam tyle prawa do szczęścia jak ty do nieszczęścia.)
 9. eligibility *
 10. piece of legislation

Powiązane zwroty — "czyjeś prawo"

przymiotnik
prawny = legal +2 znaczenia
prawy = right , r. (skrót) +7 znaczeń
prawniczy = juridical , także: juridic +2 znaczenia
rzeczownik
czasownik
przysłówek
prawnie = legally +3 znaczenia
inne